L'associació Amics dels Museus de Catalunya va néixer el 1933 gràcies a l'impuls del Círcol Artístic i de la Junta de Museus de Barcelona. Apareixia la primera associació d'aquest tipus a l'estat espanyol, amb la voluntat d'agrupar totes aquelles persones entusiastes i sensibles a l'art i a la cultura. En els seus inicis, els objectius principals consistien en promoure i ajudar els museus ja constituïts i proposar-ne de nous, organitzar exposicions, defensar i protegir els col·leccionistes i donar suport a totes les iniciatives que vetllessin per la conservació de la riquesa artística de Catalunya.

En aquests primers anys, l'associació realitzarà aproximadament unes 200 donacions d'obres d'art als museus d'arreu de Catalunya (entre elles destaquen terrenys de les ruïnes d'Empúries, el Col·leccionista d'estampes de Marià Fortuny o el relleu de Sant Pere de Rodes), organitzarà exposicions (Manel Rocamora, Martí Alsina...), i vetllarà per la salvaguarda del patrimoni artístic per mitjà de campanyes de restauració (Retaule de Castelló de Farfanya, Retaule del Gremi dels Estorers...).

El col·leccionista d'estampes de Marià Fortuny.
Arxiu Mas

Autoretrat de Marià Fortuny.
Arxiu Mas

 

També continuarà amb les activitats diàries dirigides als socis, com ara visites a exposicions de la ciutat, sortides culturals per Catalunya, conferències i viatges culturals. L'any 1947 la seu de l'entitat quedarà establerta definitivament al Palau de la Virreina de Barcelona. L'expansió de l'associació durant els anys 50 i 60, tant en número de socis com en organització d'activitats, farà possible que el 1972 Amics dels Museus de Catalunya organitzi el I Congrés Internacional d'Amics de Museus. L'objectiu era compartir experiències amb altres amics de museus i fomentar la creació de noves associacions. D'aquest congrés sorgeix la iniciativa de crear, el 1975, la Federació Mundial d'Amics de Museus (WFFM).

Formar part de la WFFM implicava crear una federació a nivell estatal. És per això que Amics dels Museus de Catalunya, juntament amb Amigos del Museo del Prado, creen la Federació Espanyola d'Amics de Museus l'any 1983.

La primera activitat: l'exposició d'indumentària de Manuel Rocamora.
Arxiu dels Amics dels Museus de Catalunya

 

A mitjans de la dècada dels 80 es produeix una reestructuració global de l'entitat, que comporta la professionalització de la secretaria i una redefinició dels objectius i de les línies d'actuació. Des d'aquest moment es desenvolupen programes formatius, d'oci i de turisme cultural, amb la col·laboració de museus i institucions culturals, així com de la universitat.

El fet que Amics dels Museus de Catalunya no estigui associat a cap institució museística permet una certa independència d'actuació i una recerca constant de principis d'identitat i adaptació a la situació actual. Durant els darrers anys, s'ha desenvolupat una extensa gamma d'actuacions i serveis destinats a promoure i difondre el patrimoni artístic català, europeu i d'arreu del món. El nostre programa d'activitats s'ha consolidat i és un punt de referència tant pels professionals del món de la cultura com pel nostre públic potencial.

La tasca desenvolupada en pro de la cultura per Amics dels Museus de Catalunya ha estat reconeguda oficialment amb la concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat de Barcelona (1950), la Medalla de Bronze de la Diputació de Barcelona (1952) i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1998).