Horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres de 10 h a 14 h


Inscripcions a les activitats

 • Cal fer reserva prèvia per telèfon, correu electrònic, a través de la pàgina web o directament a la Secretaria d'AMC.
 • Els socis sempre tenen preferència respecte als clients en el moment d'efectuar les inscripcions.

IMPORTANT: preguem que si no poden assistir a alguna de les activitats reservades, ho facin saber el més aviat possible. D'aquesta manera altres socis podran aprofitar la seva plaça.


Pagament de les activitats

Les activitats, per norma general, s'hauran de pagar 10 dies abans de la data en què es realitzin o en la data que s'indiqui al programa, en cas que aparegui especificada.

NOTA IMPORTANT: El no pagament de l'activitat en la data establerta pot implicar la pèrdua de la plaça. No s'admetrà el pagament en efectiu el dia de l'activitat.

Recomanem fer el pagament de totes les activitats a principis del trimestre.


Formes de pagament de les activitats

 • Pagament en efectiu, xec o targeta VISA a la Secretaria d'AMC.
 • Transferència bancària o ingrés al número de compte de la Caixa d'Estalvis i Pensions "La Caixa" ES41-2100-0819-36-0200442448.
  És IMPRESCINDIBLE indicar el nom i el cognom de la persona que fa l'activitat, així com l'activitat.
 • Des de la Secretaria els podem fer un càrrec al compte on tinguin domiciliada la quota. Només es faran càrrecs a compte per activitats superiors a 25€.
 • Els càrrecs a compte no són acumulables encara que l'import total de la suma de les diferents activitats sigui superior a 25€.

Condicions generals per a la cancel·lació d'una activitat d'AMC

 • Activitats d'AMC (conferències, cursos, actes...)
 • Es retornaran els diners si s'avisa amb prou antelació.

Viatges culturals

 • La reserva d'un viatge serà ferma quan el client hagi satisfet la paga i senyal el dia que marqui AMC. La resta de l'import es farà efectiu el dia que s'indiqui en l'itinerari del viatge.
 • L'assegurança de cancel·lació s'ha de contractar en el moment de fer la paga i senyal. És molt important que llegeixin amb atenció les condicions generals d'aquesta pòlissa, especialment l'apartat referent a les exclusions de reemborsament de les despeses.
 • La cancel·lació d'un viatge pot suposar unes despeses de 60€ en concepte de gestions realitzades per part d'AMC.
 • AMC es reserva el dret de treure l'acompanyant o d'anul·lar el viatge si no s'arriba al mínim de persones pressupostades.
 • El soci té l'obligació de portar el DNI durant el viatge i també, en cas que sigui necessari, el passaport i l'assegurança mèdica pròpia.
 • AMC no es fa responsable d'assumir el suplement d'habitació individual en cas que un soci que compartia habitació amb un altre es doni de baixa.