ESTUDI-TALLER DE L'ARTISTA ANTONI YRANZO

A càrrec del mateix artista, Antoni Yranzo.

Situat a Poblenou, barri industrial que actualment ha esdevingut epicentre de creació artística, el taller Casamitjana 15, on l’artista Yranzo realitza les seves creacions i exposicions, s’erigeix com un espai artístic ple d’esperit i sensibilitat contemporània que, alhora, no oblida el seu passat. En efecte, el local es va rehabilitar el 1995, tot conservant l’estructura i l’essència fabril que el caracteritza, com el sòl, les bigues de fusta o la façana. La ubicació tampoc és fortuïta, suposa un retorn al Poblenou on la família de l’artista va desenvolupar durant molts anys la seva activitat industrial com ebenistes, una tradició familiar que va dotar a Yranzo d’una notable sensibilitat enfront de les arts plàstiques.

Per tot això, la visita suposarà una submersió no només en l’obra de l’escultor, sinó també en la història d’aquest barri heterogeni i multidisciplinari en el qual conviuen dos sectors tan diferents com són la producció industrial i l’artística i cultural. Alhora, coneixerem aquest espai de creació artística, les obres que l’acullen i el procés de realització d’aquestes, donat que gaudirem d’una demostració sobre part del procés de producció de l’última peça en què estigui treballant l’artista. Es tracta, doncs, d’una visita que ens donarà d’una visió més holística de l’art al no contemplar només l’obra sinó també el seu procés de creació.

PREU: Socis: gratuït / No socis: 10€
És imprescindible fer la reserva

Antoni Yranzo Studio

Passatge Casamitjana 15 (Entre Llul i Carrer del Joncar / Lope de Vega i Espronceda)
Barcelona