ANNIBALE CARRACCI. ELS FRESCOS DE LA CAPELLA HERRERA. MNAC

Visites a càrrec de Santi Mercader, doctor en història de l’art.

A inicis del segle XVII, l’artista bolonyès Annibale Carracci es va comprometre amb el noble banquer espanyol Juan Enríquez de Herrera a pintar al fresc la capella de la seva família, fundada per Diego de Herrera, a l’església de Sant Jaume dels Espanyols de Roma. L’artista va concebre tot el conjunt, i va iniciar el disseny de tots els cartrons preparatoris. A causa d’una malaltia, a partir del 1605 va haver de delegar el projecte en Francesco Albani. Durant la dècada de 1830, els frescos es van arrencar i traspassar a tela, i més tard es van enviar a Espanya. Set dels fragments es van dipositar al Museo del Prado i els altres nou -els que actualment es poden veure al Museu Nacional-, a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Completa l’exposició una selecció de dibuixos atribuïts a Carracci o al seu taller i la taula de l’altar de Santa Maria de Montserrato, obra també de Carracci i els seus deixebles.

Preu: Socis: gratuït /No socis: 10€
És imprescindible fer la reserva

MNAC

Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n
08038 Barcelona

Telèfon:
936 22 03 60