EL MUSEU EN PERILL. SALVAGUARDA DE L'ART CATALÀ DURANT LA GUERRA CIVIL. MNAC

Visites a càrrec de Jose Ortiz, doctor en història de l’art.

Aquesta exposició ofereix l’oportunitat de descobrir un episodi poc conegut com és el de la tasca extraordinària de salvaguarda i endreça del patrimoni, sense la qual avui no conservaríem algunes de les obres fonamentals del Museu Nacional ni podríem gaudir de la riquesa museística del país. Amb aquesta mostra es vol reconèixer la tasca de totes aquelles persones i entitats que es van involucrar en la defensa i el salvament del patrimoni en el context de la guerra. I, d’entre totes, reivindicar la personalitat de Joaquim Folch i Torres, primer director del museu i una figura imprescindible el la salvaguarda del patrimoni català. Destaca la potència visual de les fotografies que es conserven d’aquells trasllats i moviments d’obres d’art; un veritable tresor que permet veure en quines condicions van haver de treballar els responsables i tècnics per poder protegir i endreçar el béns artístics de Catalunya.

Preu: Socis: gratuït /No socis: 10€
És imprescindible fer la reserva

MNAC

Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n
08038 Barcelona

Telèfon:
936 22 03 60