DONACIÓ AURÈLIA MUÑOZ I SECCIÓ ART DE POSTGUERRA I SEGONES AVANTGUARDES DEL MNAC (tardor)

Visites a càrrec de Santi Mercader, historiador de l’art.

El Museu Nacional ha incorporat a la seva col·lecció un conjunt notable d’obres d’Aurèlia Muñoz (Barcelona, 1926-2011) que mostren la diversitat i l’originalitat de les seves tècniques i la coherència i intensitat de la seva poètica. La família de l’artista ha fet donació al museu de set obres tèxtils i una col·lecció de dibuixos que permeten apreciar la qualitat del seu treball en els anys de naixement del llenguatge de l’art tèxtil contemporani. Aquestes obres s’exhibiran temporalment en el context del projecte de conformació i desplegament de la col·lecció de l’art de postguerra i segones avantguardes.
És imprescindible fer la reserva

MNAC

Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n
08038 Barcelona

Telèfon:
936 22 03 60