BARCELONA FLASHBACK. KIT D'HISTÒRIA EN 100 OBJECTES. MUHBA

Visites a càrrec de Jose Ortiz, historiador de l’art.
Barcelona: colònia romana, seu episcopal, plaça forta de frontera, capital comtal i d’una monarquia mediterrània, metròpoli fabril... ciutat global. Interrogar-se amb una sèrie d’objectes sobre les seves elits i majories, del temps de Barcino al segle XXI, no crea una història de la ciutat, però incentiva noves preguntes. Barcelona ha estat l’única ciutat que ha dut a terme la revolució mercantil medieval i les fases successives de la revolució industrial moderna, amb un segle XX molt creatiu i socialment convuls. Abordar històricament la resiliència i els canvis en la societat urbana ens interpel·la també sobre el nostre temps i els nostres desitjos de futur.
És imprescindible fer la reserva

MUSEU D'HISTÒRIA DE BARCELONA (MUHBA). CASA PADELLÀS

Carrer del Veguer, 2-4
Barcelona