JUNIORS: ITINERARI: ELS CAPUTXINS DE SARRIÀ

càrrec de Roser Díaz, historiadora de l’art.

Els primers contactes de Catalunya amb l’orde franciscà els trobem l’any 1224 que van arribar a terres catalanes per poder travessar les fronteres del món àrab i començar una tasca d’evangelització. Aquesta missió va fracassar i no va ser fins l’any 1578 en què es van establir a Catalunya convidats pel Consell de Cent. Inicialment es van instal·lar provisionalment en una petita ermita dedicada a Santa Madrona, a la muntanya de Montjuïc, mentre es construïa el seu primer convent-noviciat a la zona del desert de Sarrià, en els terrenys que els havia donat Joan de Terrè. L’any 1835, a conseqüència de la desamortització, els frares van ser exclaustrats i el convent confiscat i enderrocat per poder obrir la carretera de Vallvidrera. L’any 1887, amb la remodelació de la rasant del carrer de l’Estrella i la donació dels terrenys de Can Ponsic, es va poder tornar a edificar el convent dels caputxins de Sarrià, on ara el coneixem. L’any 1900 va ser reconegut com a cúria provincial i es va convertir en un centre teològic, filosòfic, bibliòfil i missioner de l’ordre. Frares d’aquest convent van ser enviats a inicis del segle XX a la zona de l’Amazònia i dels Andes per dur-hi a terme la seva tasca evangelitzadora. És per això que a l’interior del convent hi podem contemplar el Museu Andino-Amazònic, que acull un bon nombre d’objectes quotidians i cerimonials d’aquestes cultures. A través de l’arquitectura, pintures, relíquies i altres elements cerimonials del convent aprofundirem en el coneixement de la història i evolució de la congregació dels caputxins de Sarrià.

Data: 
Horari:
Preu: Soci:  10 € / Soci Reduït: 15 € / No Soci: 20 €
Punt de trobada: Plaça Fra Eloi Bianya (davant porta dels Caputxins)

És imprescindible fer la reserva

CAPUTXINS DE SARRIÀ

Plaça Fra Eloi de Bianya
Barcelona