JUNIORS: ARXIU MUNICIPAL CONTEMPORANI DE BARCELONA

Dimecres, 19 d'octubre

L’AMCB va néixer com a resultat de la proposta de reorganització de l’Arxiu Municipal aprovada per l’Ajuntament de Barcelona l’any 1917. El projecte comportava la divisió dels fons documentals en una secció històrica, l’Arxiu Històric de la Ciutat (AHCB); i una secció administrativa, l’Arxiu Municipal Administratiu (AMAB); establint com a divisòria l’abans i després de l’abolició de l’antic règim. De manera que l’Arxiu Contemporani gestiona els documents a partir del primer terç del segle XIX. D’entre els fons que custodia cal destacar els expedients de llicències d’obres particulars i d’obres públiques municipals que inclouen projectes de Gaudí, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, Sert o Forestier, entre d’altres. També acull els fons institucionals de Barcelona Holding Olímpic, SA, el hòlding d’empreses que va impulsar el projecte de transformació urbanística de Barcelona per a la celebració dels Jocs Olímpics del 1992. L’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) és un dels centres arxivístics més consultats de Catalunya.


Horari: 17 h
Lloc: Arxiu Municipal Contemporani de Bcn. C/ Bisbe Caçador, 4
Preu: Soci: Gratuït / Soci reduït: 5€/ No soci: 10€
És imprescindible fer la reserva

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

Bisbe caçador, 4
Barcelona