JUNIORS: ACADÈMIES / ULTRAACADÈMIES

Visites a càrrec de Santi Mercader, historiador de l’art.

Aquesta exposició s’endinsa en el món de l’Acadèmia i permet copsar, a través de dibuixos, gravats i fotografies antigues, el procés de formació dels artistes dins les escoles d’art i de dibuix. Mitjançant la còpia directa davant el model, els artistes s’exercitaven en la captació de les proporcions, les expressions, els moviments de les figures... En paral·lel a aquestes pràctiques, a finals de segle XIX el crític d’art català Raimon Casellas va encunyar el terme ultra acadèmia per referir-se a aquelles obres on la frontera d’allò acceptable per a la moral convencional de l’època podia sobrepassar arribant a penetrar fins al món de l’erotisme o la pornografia. La mostra reuneix un total de més de duescentes obres d’artistes dels segles XVII al XX com ara Anton Raphael Mengs, Antonio Palomino, Eduardo Rosales, Rafael Esteve, Ramon Martí Alsina, Simó Gómez, Josep Llimona, Enric Clarasó, Eusebi Planas, Ricard Canals, Francisco Domingo, Ismael Smith, Josep de Togores, Antoni Esplugas, entre d’altres.
És imprescindible fer la reserva

Palau Antiguitats

Gràcia, 1
Barcelona