JUNIORS: VISITA ESPECIAL RAMON CASAS. GALERIA GOTHSLAND

En motiu del 40è aniversari de la seva obertura, la Galeria Gothsland dedica una exposició monogràfica, de caràcter museístic, al reconegut artista Ramon Casas. 

Visites a càrrec de Sebastià Sánchez Sauleda, historiador de l’art i redactor de dos dels articles inclosos dins el Volum I del catàleg complert del Ramon Casas que prepara la Galeria.

GALERIA GOTHSLAND

Consell de Cent, 331
BARCELONA