Regala Amics
Amics dels Museus de Catalunya (AMC) és una associació cultural que té la voluntat d’agrupar totes aquelles persones entusiastes i sensibles a l’art i a la cultura. És per això que oferim als nostres socis una extensa gamma d’activitats destinades a promoure i difondre la cultura, mitjançant la col•laboració amb museus i altres institucions.
 
Si vostè desitja que un familiar, amic o conegut gaudeixi de totes les nostres activitats culturals, li oferim la possibilitat de regalar-li una quota anual de la nostra entitat.
 
Digui’ns a qui vol regalar la quota d’Amics dels Museus de Catalunya i nosaltres li enviarem una carta de benvinguda i tota la nostra programació.
 
Ompli les dades de la persona que rebrà el regal:
 
Nom:
Cognoms:
DNI :
Data Naixement :
Adreça :
CP :
Població :
Telèfon fix :
Telèfon mòbil :
E-Mail :

I els seus:
 
Nom i cognoms:
Telefon contacte/mòbil. :
Forma de pagament : Efectiu
Xec
Trasnferència

 
D'acord amb la llei orgànica 15/1999, 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades als fitxers de l'Associació Amics dels Museus. Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició mitjançant escrit al domicili de l'Associació Amics dels museus Palau de la Virreina, La Rambla 99 08002 Barcelona (Barcelona).